Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự cần thiết phải duy trì trạm cân đối chứng tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện Tin nội bộ  
Sự cần thiết phải duy trì trạm cân đối chứng tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1. Thực trạng công tác quản lý các trạm cân đối chứng

Việc duy trì trạm cân đối chứng tại các chợ là cần thiết. Bởi sự “có mặt" của các trạm cân đối chứng tại các chợ đã nâng cao tính văn minh trong thương mại bán lẻ, đồng thời đẩy lùi các biểu hiện gian lận trong thương mại (cân sai, cân thiếu), giúp người tiêu dùng an tâm khi đi mua hàng hóa. Bên cạnh đó, còn góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đảm bảo cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc quản lý trạm cân đối chứng ở mỗi tỉnh lại khác nhau. Tại các tỉnh như: Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh... trạm cân đối chứng được bàn giao cho Ban quản lý các chợ và kinh phí duy trì do Ban quản lý các chợ chịu trách nhiệm. Ở tỉnh Ninh Bình không có trạm cân đối chứng...

Ở Hà Nam, hiện tại có 01 chợ cấp 1(tỉnh), với trên 200 hộ kinh doanh và 5 chợ dân sinh cấp 2 (huyện) dưới 200 hộ kinh doanh và khoảng 30 chợ quy mô cấp xã, liên xã dưới 100 hộ kinh doanh... Tại các chợ này, đa số người dân sử dụng phương tiện đo là cân thông dụng (cân đồng hồ lò xo) để định lượng hàng hóa trong giao dịch mua, bán. Tổng số trạm cân đối chứng được thành lập trên toàn tỉnh là 17 trạm. Trạm được thành lập sớm nhất là từ năm 2005, trạm được thành lập gần đây nhất là năm 2014. Số cân các loại tại các trạm: Có trạm 02 chiếc cân, trạm có 01 cân chiếm đa số; loại cân có tại trạm 05 kg, loại cân 30 kg; chủ yếu là cân của hãng cân Nhơn Hoà sản xuất.

Các trạm cân đối chứng được lắp đặt tại các chợ dân sinh từ năm 2016 trở về trước có chi trả kinh phí (số kinh phí hỗ trợ cho người vận hành, quản lý ở mỗi huyện khác nhau) thuê khoán người quản lý, vận hành, lập sổ sách ghi chép người cân đối chứng, lượng hàng hoá, độ sai số, bàn quầy, tủ kính, có quả chuẩn để kiểm tra, biển giới thiệu trạm cân, niêm yết nội quy và cân miễn phí ngay tại khu vực cổng trung tâm của các chợ. Trong quá trình hoạt động, các trạm cân đều có sổ sách theo dõi nhân dân đến đối chứng hàng hóa, thực hiện việc kiểm định phương tiện đo khi đến hạn đầy đủ.

Từ năm 2015 trở lại đây, thực hiện Quyết định số: 4800/QĐ-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới Quy định chợ nông thôn phải có sử dụng cân đối chứng, thiết bị đo lường để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa các huyện, thành phố đã bố trí hàng trăm điểm cân đối chứng tại các chợ dân sinh và giao cho Ban quản lý các chợ quản lý.

2. Một số khó khăn, tồn tại

Hoạt động của trạm cân đối chứng thời gian qua gặp khá nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là việc quản lý trạm cân. Đa số trạm cân không bố trí người quản lý cũng như vị trí đặt chưa thật sự hợp lý, thuận tiện. Mặc dù trạm cân được các huyện thuê người quản lý nhưng thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc duy trì, duy tu, sữa chữa. Việc lựa chọn, xác định vị trí lắp đặt cân đối chứng hợp lý để thuận lợi cho quá trình theo dõi, quản lý tài sản chưa được ưu tiên.

Trong khi đó, thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, từ năm 2017, các huyện, thành phố chưa bố trí được kinh phí để duy trì hoạt động của các trạm cân đối chứng. Các huyện như Kim Bảng, Thanh Liêm và Lý nhân đã dừng hoạt động, riêng huyện Duy Tiên và thành phố Phủ Lý xin nguồn khác hỗ trợ hoạt động năm 2017, đến năm 2018 đang tạm dừng chờ xin kinh phí từ UBND huyện, thành phố.

3. Trách nhiệm quản lý các trạm cân đối chứng

* Về phía địa phương:

  Theo Điều 5, Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định rõ trách nhiệm của Ban Quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại: Đặt và duy trì hoạt động của cân đối chứng, thiết bị đo lường tại các chợ, trung tâm thương mại để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa. Theo đó, kinh phí đặt và duy trì hoạt động của các trạm cân đối chứng thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý các chợ, trung tâm thương mại. Nếu các chợ không có Ban Quản lý hoặc nguồn thu không đủ chi thì UBND huyện có trách nhiệm lập dự trù kinh phí xin ý kiến UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thị trấn nơi có trạm cân đối chứng chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm cân đối chứng.

* Về phía tỉnh:

 Sở Công thương có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm hỗ trợ kiểm định, sửa chữa hàng năm (nếu có).

3. Một số giải pháp duy trì hoạt động của trạm cân đối chứng

Một là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến người tiêu dùng về ý nghĩa và lợi ích của việc sử dụng cân đối chứng; chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí để duy trì hoạt động trạm cân đối chứng. Bố trí kinh phí để nâng cấp các trạm cân đối chứng, đảm bảo tất cả các trạm cân đối chứng đã xây dựng phải có bảng nội quy, hướng dẫn sử dụng và bảng quy định về lượng thiếu cho phép để người tiêu dùng biết so sánh kết quả đo.

Hai là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của trạm cân đã xây dựng. Sắp xếp, bố trí trạm cân, các điểm cân đối chứng tại những vị trí thuận tiện, hợp lý cho việc theo dõi, bảo quản và phục vụ việc sử dụng cân đối chứng của người tiêu dùng.

Ba là, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động tổ chức kiểm tra tình hình duy trì hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ và có biện pháp quản lý phù hợp đảm bảo tất cả trạm cân đã xây dựng phải duy trì hoạt động thường xuyên, phục vụ cho người tiêu dùng.

Bốn là, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác thanh, kiểm tra hoạt động đo lường nói chung và hoạt động của các trạm cân đối chứng nói riêng tại các chợ, trung tâm thương mại theo quy định tại Khoản 5, Điều 13, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng./.