Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt cán bộ ngành nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Tin tức sự kiện Tin nội bộ  
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt cán bộ ngành nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam tổ chức buổi gặp mặt cán bộ ngành nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Tham dự có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ qua các thời kỳ; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt hiện đang công tác của Sở.

IMG_9074.JPG

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Trong không khí ấm áp, đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Khoa học và Công nghệ Hà Nam. Trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động khoa học và công nghệ; quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trong năm, Sở đã tổ chức kiện toàn bộ máy, đến nay chỉ có 01 Trung tâm duy nhất trực thuộc Sở; 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành đều được triển khai hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Các đề tài, dự án đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý, sản xuất, khai thác các thế mạnh của tỉnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nghệ trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, chú trọng đổi mới phương pháp quản lý các đề tài, dự án bằng việc tăng cường hình thức “tuyển chọn" thay cho hình thức “xét giao trực tiếp" để lựa chọn các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính có nhiều khởi sắc: Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục giữ vững thứ hạng xuất sắc, xếp thứ 3 trong tổng số 19 sở, cơ quan ngang Sở; Công tác thi đua khen thưởng có bước tiến vượt bậc: xếp thứ nhất khối thi đua kinh tế ngành và xếp thứ 3 toàn tỉnh (tăng 37 bậc so với năm 2016). Với những thành tích đó, năm 2017 Sở Khoa học và Công nghệ được Khối Thi đua Kinh tế ngành suy tôn, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

IMG_9089.JPG

 Đồng chí Phạm Thanh Huyền, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Huyền, nguyên Phó Giám đốc Sở biểu dương những kết quả mà Ngành Khoa học và Công nghệ đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tổ chức kiện toàn bộ máy, hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đã có nhiều đổi mới...

Trong thời gian tới, đồng chí cũng mong muốn Ngành Khoa học và Công nghệ Hà Nam cần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, đặc biệt là các dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thông tin, tư vấn, đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ./.