Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ: tập huấn các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Tin tức sự kiện  
Sở Khoa học và Công nghệ: tập huấn các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Kiểm định Đo lường Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong việc chẩn đoán cận thị, viễn thị và kinh doanh kính mắt cho các học viên là đại diện phòng chuyên môn của Sở Y tế; Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; các bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện, cơ sở khám, chữa bệnh có chuyên khoa mắt và các cơ sở kinh doanh kính mắt trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Thiệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Khánh Thiệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh đo lường là một lĩnh vực khoa học và kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị bên cạnh truyền đạt kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ, giảng viên quan tâm chia sẻ những kinh nghiệm sâu sắc nhất trong thực hiện quy định của pháp luật, nhất là Thông tư của Bộ KH&CN về phương tiện đo nhóm 2... giúp cho các học viên vận dụng hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở kinh doanh trong thời gian tới.​

IMG_1143.JPG

Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Thiệm, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe Thạc sỹ Bạch Trung Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Đo lường Việt Nam giới thiệu các văn bản pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo như: Luật Đo lường; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; Nghị định số 105/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Thông tư 23/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tổng quan về đo lường và vai trò của đo lường đối với sự phát triển của kinh tế- xã hội. Ngoài ra, các học viên cũng đã được giới thiệu về quy trình kiểm định và các lưu ý trong quá trình sử dụng phương tiện đo nhóm 2.


IMG_1152.JPG

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn giúp các cơ sở đo, khám tật khúc xạ mắt nâng cao nhận thức về thực hiện quy định pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo. Đồng thời nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đo lường đáp ứng yêu cầu xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại các cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa mắt trên địa bàn tỉnh./.​


Sở Khoa học và Công nghệ