Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ: Sơ kết công tác Khoa học và Công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tin tức sự kiện Tin nội bộ  
Sở Khoa học và Công nghệ: Sơ kết công tác Khoa học và Công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

IMG_9412.JPG

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ​ phát biểu tại hội nghị

Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý.

Báo cáo sơ kết tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực (hoàn thành 6/10 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác đăng ký với Uỷ ban nhân dân tỉnh). Công tác tham mưu cho các hội đồng tư vấn về khoa học công nghệ của tỉnh trong việc tổ chức lựa chọn, xét duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) đảm bảo đúng quy định. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có sự chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tham mưu trình phê duyệt, triển khai 16 đề tài, dự án thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nông nghiệp - nông thôn, khoa học kỹ thuật; tổ chức thành lập hội đồng nghiệm thu 03 nhiệm vụ KH&CN, xét chọn 03 nhiệm vụ và tuyển chọn 01 nhiệm vụ KH&CN; cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho 01 doanh nghiệp và cấp giấy đăng ký hoạt động KH&CN cho 01 tổ chức KH&CN; xây dựng dự thảo Kế hoạch, kinh phí tài chính tổ chức khoá đào tạo, tập huấn về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); hướng dẫn, cấp mới và gia hạn cho 06 phòng khám, 03 chứng chỉ nhân viên bức xạ và 02 Quyết định phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ cho các cơ sở trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hướng dẫn cho 04 tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký Sở hữu công nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tiến hành thanh, kiểm tra trong các lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã triển khai 02 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường chất lượng và thương mại đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; kiểm tra về đo lường, định lượng hàng đóng gói sẵn và ghi nhãn hàng hoá; công tác kiểm định, kiểm nghiệm và ứng dụng tiến bộ KH&CN cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành Khoa học và Công nghệ. Đồng chí đề nghị, trong 6 cuối năm, Sở cần khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác thanh kiểm tra tránh sự chồng chéo trong cùng một cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về rà soát tổ chức bộ máy để sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, 6 tháng cuối năm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, then chốt, có tính ứng dụng cao./.