Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rượu Bèo được cấp Nhãn hiệu tập thể

Tin tức sự kiện  
Rượu Bèo được cấp Nhãn hiệu tập thể

Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 12481/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 378963 cho Hội sản xuất và kinh doanh rượu Bèo. Đây là sản phẩm thứ 4 trên địa bàn thị xã Duy Tiên và là sản phẩm thứ 11 trên địa bàn tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể.
Hội sản xuất và kinh doanh rượu Bèo là tổ chức xã hội nghề nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của hội sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) phê duyệt, tuân thuỷ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của cấp có thẩm quyền, của phòng Kinh tế thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể "rượu Bèo" sẽ giúp người dân thôn Thượng xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên nâng cao năng suất, chất lượng và cung ứng sản phẩm ra thị trường. Hiện sản phẩm rượu Bèo không chỉ được tiêu thụ ở địa phương trong tỉnh mà còn tiêu thụ ở các tỉnh lân cận. Hội sản xuất và kinh doanh rượu Bèo với 54 thành viên, đại diện cho trên 200 hộ làm nghề./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam