Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu gói thầu cung cấp máy lọc độc tố trong rượu thực hiện phục vụ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu gói thầu cung cấp máy lọc độc tố trong rượu thực hiện phục vụ dự án " xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể rượu bèo cho sản phảm rượu của thông Thượng, xã Tiên ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam"
Sở Khoa học và Công nghệ
Tin liên quan