Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ V/v phê duyệt đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống giám sát lưới điện phân phối nhằm đảm bảo cung...

Đề tài/dự án NCKH  
QĐ V/v phê duyệt đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống giám sát lưới điện phân phối nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn
Xem chi tiết:
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
Tin liên quan