Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ V/v phê duyệt Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu trực tuyến của bệnh nhân ...

Đề tài/dự án NCKH  
QĐ V/v phê duyệt Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu trực tuyến của bệnh nhân ứng dụng vào phục vụ công tác điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết:
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam