Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người được ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ

Giới thiệu chung Bộ máy tổ chức  
Người được ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ

              Họ và tên: Dương Ngọc Quỳnh

   Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

               Điện thoại: 02263.853134

                Email: duongngocquynh@hanam.gov.vn

   Địa chỉ liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ, Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  

             Họ và tên: Nguyễn Tất Nhiên

             Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

              Điện thoại: 02263.844198

              Email: nguyentatnhien@hanam.gov.vn  

             Địa chỉ liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ, Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


 


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
Tin liên quan