Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây ngô

Tin tức sự kiện Tin tức nổi bật  
Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây ngô
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm phân hữu cơ vi sinh dạng bột nhưng chưa có sản phẩn phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng nào do Việt Nam sản xuất, mà chỉ có lưu hành một số sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng nhập khẩu từ Mỹ với giá thành rất cao 840.000 đồng/lít phân bón. Nhận thấy tiềm năng ứng dụng to lớn này, nhóm nghiên cứu tại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam do ThS. Nguyễn Thị Lan Anh dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây ngô” từ năm 2018 đến năm 2019.
https://www.vista.gov.vn/