Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiệm thu nội dung triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Tin tức sự kiện Tin trong tỉnh  
Nghiệm thu nội dung triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam vừa nghiệm thu nội dung triển khai thực hiện đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp mạch số hoá xoá nền (DSA) để chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý nguy hiểm về mạch máu và khối u tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Đề tài do Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ trì thực hiện.

IMG_6771.JPG

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam kiểm tra nội dung thực hiện đề tài tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đánh giá về những nội dung đã triển khai, Đoàn Kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng đơn vị chủ trì thực hiện đề tài đã cơ bản thực hiện khối lượng công việc theo thuyết minh được phê duyệt. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì cần có văn bản giải trình các nội dung thay đổi so với nội dung đề tài được phê duyệt; bổ sung ý kiến của chuyên gia đánh giá nội dung các chuyên đề; cần làm rõ máy móc, thiết bị nhập khẩu đồng bộ hay không... Đoàn Kiểm tra cũng đã đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện đề tài tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo thuyết minh, đảm bảo việc thực hiện đề tài đạt chất lượng và hiệu quả cao./.


Sở Khoa học và Công nghệ