Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2024

Tin tức sự kiện  
Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2024
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI nhằm mục đích thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học để đẩy mạnh công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng lập thân, lập nghiệp giúp học sinh, sinh viên thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm, tạo môi trường học đi đôi với hành trong các cơ sở giáo dục.

https://www.vista.gov.vn/