Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ 2020 (Techfest Đông Nam Bộ 2020)

Tin tức sự kiện  
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ 2020 (Techfest Đông Nam Bộ 2020)
Ngày 24/11/2020, tại TP. HCM, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN TP. HCM, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ 2020 (Techfest Đông Nam Bộ 2020) với chủ đề “Tăng cường khả năng phục hồi cho hệ sinh thái khởi nghiệp trong điều kiện bình thường mới”.

http://www.vista.gov.vn