Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số giải pháp trong quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi ...

Tin tức sự kiện Tin nội bộ  
Một số giải pháp trong quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có khoảng 75 điểm mỏ khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng, nằm trải dài từ phía Bắc xuống phía Nam, chủ yếu nằm dọc bờ Tây tuyến sông Đáy thuộc hai huyện Kim Bảng và Thanh Liêm. Thời gian qua, công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất là các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản khu vực Tây sông Đáy và đạt được kết quả tích cực. Công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch khoáng sản, quy hoạch vật liệu xây dựng được coi trọng. Việc di dời các đơn vị khai thác khoáng sản được thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực đảm bảo thực hiện quy hoạch triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Việc cấp phép khai thác đá ngắn hạn, cấp phép khai thác mới các điểm mỏ; khoanh vùng khu vực cấm các hoạt động trên địa bàn tỉnh được quản lý chặt chẽ. Hoạt động đo mỏ, quản lý công nghệ khai thác; công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc thuế, phí hoạt động khai thác khoáng sản được tăng cường; công tác quản lý bảo vệ môi trường được quan tâm, tập trung chỉ đạo các vấn đề như kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải, giải quyết giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư chiều sâu, thay đổi công nghệ, cải tiến thiết bị và hạn chế những tác động xấu đến môi trường.

Tuy nhiên, hoạt động khoáng sản và công tác quản lý hoạt động khoáng sản vẫn còn tồn tại, hạn chế: Một số doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất xi măng chưa thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo pháp luật khoáng sản bảo vệ môi trường; công tác kiểm tra và xử lý xe chở vật liệu quá tải trọng chưa triệt để dẫn đến ô nhiễm bụi, tiếng ồn, nổ mìn không đúng hộ chiếu gây rung chấn trong khai thác khoáng sản; việc tưới, phun nước giảm thiểu bụi đường không thường xuyên trong khi hạ tầng giao thông tại một số khu vực đã xuống cấp khá nghiêm trọng; hoạt động của các cầu cảng, máng rót tự phát dọc sông Đáy không phù hợp quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, làm thất thoát tài nguyên và mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến môi trường sông và gây bức xúc trong nhân dân

Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 08/11/2016 và kế hoạch thực hiện Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý hoạt động khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh";  Kết luận số 50-KL/TU, ngày 16/9/2016 về quản lý hoạt động khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng vùng Tây Đáy gắn với việc bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian qua Sở Công thương đã tăng cường thực hiện công tác quản lý, tích cực phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên thực hiện công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực phía Tây sông Đáy với một số công việc thiết thực như: Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan cho ý kiến về thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh và báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn. Cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tham gia đoàn kiểm tra thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết các dự án công nghiệp,  kiểm tra Báo cáo việc hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. Tổ chức huấn luyện và sát hạch kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN cho người lao động làm việc tiếp xúc trực tiếp với VLNCN của các doanh nghiệp sử dụng VLNCN khai thác khoáng sản trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ công nhân này, có trách nhiệm hơn trong quá trình sử dụng VLNCN để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tích cực phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN khai thác khoáng sản theo hồ sơ thiết kế mỏ đã được thẩm định và phê duyệt đối với 68 doanh nghiệp trên địa bàn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng đúng lượng thuốc nổ được phép sử dụng, đảm bảo an toàn về PCCN, an toàn lao động, tránh thất thoát VLNCN.

Trong thời gian tới, ngoài các nội dung đã thực hiện và thực hiện thường xuyên, Sở Công thương sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017 về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực phía Tây sông Đáy địa bàn các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng số 2617/ĐA-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh; tăng cường thực hiện một số giải pháp quản lý hoạt động VLNCN để giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các dự án khai thác khoáng sản khu vực phía Tây sông Đáy địa bàn các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng như sau:

1. Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định Hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN.

2. Tăng cường công tác quản lý, tích cực phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các doanh nghiệp hoạt động VLNCN khai thác khoáng sản đảm bảo hoạt động sử dụng VLNCN của doanh nghiệp đúng vị trí, đúng mốc giới, đúng phương pháp nổ mìn, đúng lượng VLNCN một lần nổ và lượng VLNCN sử dụng trong năm theo công suất khai thác; rà soát và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.

3. Tổ chức huấn luyện, sát hạch cho người lao động làm việc tiếp xúc với VLNCN của các doanh nghiệp vào tháng 5, tháng 6 năm 2017.

4. Chủ trì kiểm tra, thanh tra hoạt động VLNCN, tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản đối với 10 doanh nghiệp vào tháng 6, tháng 7 và tháng 10 năm 2017; phối hợp thanh tra liên ngành đối với 33 doanh nghiệp khai thác khoáng sản theo lịch của cơ quan chủ trì là Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh theo Chương trình công tác thanh tra trên địa bàn của UBND tỉnh. Ngoài các đợt thanh tra, Sở Công thương thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra nắm bắt tình hình từ đó ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động sử dụng VLNCN khai thác khoáng sản.

5. Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các doanh nghiệp hoạt động VLNCN khai thác khoáng sản vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành; thông báo trên website của Sở Công thương và đăng tải lên các thông tin đại chúng về các trường hợp vi phạm./.