Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mô phỏng phản ứng của thuốc lá điện tử có hương liệu bằng AI tiết lộ sự hình thành của nhiều hóa chất độc hại

Tin tức sự kiện  
Mô phỏng phản ứng của thuốc lá điện tử có hương liệu bằng AI tiết lộ sự hình thành của nhiều hóa chất độc hại
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học Y tế và Sức khỏe đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng tác động của việc làm nóng các hóa chất hương liệu hương trong chất lỏng điện tử có trong thuốc lá điện tử chứa nicotine. Chúng bao gồm tổng số 180 hóa chất hương liệu trong chất lỏng điện tử đã được biết đến, dự đoán các hợp chất mới được hình thành khi các chất này được làm nóng trong thiết bị hút thuốc lá điện tử ngay trước khi người dùng hít vào.

https://www.vista.gov.vn/