Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 (Từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 (Từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2018)
Thứ/ngày thángThời gianNội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

 

Địa điểm

 

Thứ 2

29/01/2018

8h Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2018. Công đoàn Văn phòng sở   Hội trường tầng 6

Thứ 3

30/01/2018

13h30 Dự Hội nghị báo cáo viênĐ/c Hạnh Chánh Văn phòng  Tại Nhà A, Trụ sở Tỉnh ủy

Thứ 4

31/01/2018

 7h Dự tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2018Đ/c Nhiên PGĐ  Tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh
8h Dự Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lãnh đạo sở  Tại UBND  tỉnh

Thứ 5

01/02/2018

 7h Dự tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2018Đ/c Nhiên PGĐ  Tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh
14h Dự Hội thảo khoa học "Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước"Đ/c Quỳnh PGĐ  Tại Trường Chính trị tỉnh

Thứ 6

02/02/2018

      

Thứ 7

03/02/2018

      

Chủ nhật

04/02/2018

      ​