Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (Từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (Từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2018)
Thứ/ngày thángThời gianNội dung công việc

Chủ trì/

Thực hiện

Bộ phận

phối hợp

Lãnh đạo

chỉ đạo

 

Địa điểm

 

Thứ 2

22/01/2018

8hGiao ban cơ quanGiám đốc Sở  Hội trường tầng I

Thứ 3

23/01/2018

8h Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia    Tại UBND tỉnh
7h30  Đại hội Chi bộ Văn phòng 1   Hội trường tầng 6

Thứ 4

24/01/2018

8h
 Họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới   Tại UBND  tỉnh

Thứ 5

25/01/2018

13h30 Dự Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 . Tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ 6

26/01/2018

      

Thứ 7

27/01/2018

      

Chủ nhật

28/01/2018

      ​