Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới

Liên hiệp hội  
Kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới

Trong bài phát biểu chào mừng và khai mạc, ông Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đã nhấn mạnh đến những thách thức nghiêm trọng trong vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Sự gia tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đang làm tăng nhiệt độ trung bình của trái đất và nguy cơ biến đổi khí hậu đã được dự báo. Giới khoa học toàn cầu cũng đã tiên đoán về những tác động to lớn của sự phát triển, kinh tế, xã hội và môi trường lên hành tinh của chúng ta. Một trong những giải pháp có thể góp phần khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu đó là sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật do ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu thế giới công bố, đó là: Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU).

Các tham luận của đại diện một số Bộ ngành đề cập đến những chương trình mục tiêu Quốc gia nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường như Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình nhãn môi trường xanh,… ​

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Theo most.gov.vn