Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký kết hợp tác “Thiết lập, phát triển Tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia”

Hợp tác KH&CN  
Ký kết hợp tác “Thiết lập, phát triển Tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia”

Ngày 18/10/2022, tại Hà Nội, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng Tập đoàn INTRACOM ký kết hợp tác “Thiết lập, phát triển Tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia”.


https://www.vista.gov.vn/