Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kính áp tròng “thông minh” phát hiện bệnh tăng nhãn áp theo phương thức không dây

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Kính áp tròng “thông minh” phát hiện bệnh tăng nhãn áp theo phương thức không dây
Việc phát hiện hiện tượng áp lực nội nhãn tăng nhẹ giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh tăng nhãn áp, nhưng việc theo dõi liên tục vẫn là thách thức, đặc biệt là khi nhiệt độ trong mắt có sự dao động. Giờ đây, các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra mẫu kính áp tròng "thông minh" có thể đo áp lực mắt một cách chính xác trong mọi điều kiện nhiệt độ.

https://www.vista.gov.vn/