Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra đánh giá năng suất mô hình cấy lúa hiệu ứng hàng biên

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Kiểm tra đánh giá năng suất mô hình cấy lúa hiệu ứng hàng biên
Ngày 21/5/2019 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông Hà Nam đã thực tế kiểm tra đánh giá mô hình cấy lúa hiệu ứng hàng biên (hàng rộng hàng hẹp) triển khai tại xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tính đến thời điểm này các diện tích cấy lúa hiệu ứng hàng biên khoảng 25ha tại xã đã chuẩn bị bước vào thời kỳ thu hoạch, dự kiến đánh giá năng suất bước đầu có thể đạt 66 tạ/ha.

Được biết phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biên cũng đã được nhiều hộ ở đây áp dụng các vụ trước, nhưng diện tích nhỏ lẻ manh mún, gây khó khăn trong việc triển khai đồng loạt cùng giống, chăm sóc và đưa cơ giới hoá. Do đó vụ Xuân này, Trung tâm Khuyến nông Hà Nam phối kết hợp cùng địa phương triển khai mô hình cấy lúa hiệu ứng hàng biên trên quy mô 15ha với giống Bắc thơm số 7. Mô hình đã hỗ trợ 50% giống lúa; 30% phân bón và tư vấn kỹ thuật cho các hộ tham gia.

4 HU.jpg

3 HU.jpg

2HU.jpg

 Đây là lần đầu tiên xã Tiên Tân thực hiện cấy lúa hiệu ứng hàng biên với quy mô lớn, được người dân nhiệt tình ủng hộ. Mô hình là cơ sở để tuyên truyền nhân rộng phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biên, cũng như việc quy hoạch tập trung diện tích sẽ tạo điều kiện thu​


Mai Huê - Thu Hiền Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Nam