Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khám phá hành tinh có thể có sự sống cách Trái đất 40 năm ánh sáng

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Khám phá hành tinh có thể có sự sống cách Trái đất 40 năm ánh sáng
Các nhà khoa học đã thực hiện các phép tính sơ bộ và nhận thấy rằng Gliese 12b có kích thước tương đương Trái đất, có thể có khí hậu ôn hòa và rất gần Trái đất. Hành tinh này có thể có nhiệt độ phù hợp để nước lỏng tồn tại trên bề mặt, điều này rất quan trọng vì rằng các hành tinh có thể sống được nếu chúng có nước lỏng. Trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, người ta luôn tìm những hành tinh có khả năng sinh sống được và Gliese 12b có thể là một trường hợp rất đáng chú ý để nghiên cứu sâu hơn bằng kính viễn vọng không gian James Webb.

https://www.vista.gov.vn/