Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khám phá cấu trúc ADN động điều chỉnh sự hình thành trí nhớ

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Khoa học Công nghệ và đời sống  
Khám phá cấu trúc ADN động điều chỉnh sự hình thành trí nhớ
Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Neuroscience, đưa ra bằng chứng đầu tiên cho thấy G4-ADN có trong tế bào thần kinh và có chức năng liên quan đến sự biểu hiện của các trạng thái trí nhớ khác nhau. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học coi chủ đề ADN đã được giải quyết và gọi là hướng xoắn, với những thay đổi trong cấu trúc này chỉ xảy ra ở quá trình sao chép và phiên mã ADN. Cấu trúc này chứa hai chuỗi axit nucleic gồm bốn bazơ: adenine (A) và thymine (T), guanine (G) và cytosine (C), kết hợp với nhau để tạo thành các bậc thang ADN. Right-handed double helix: Hướng xoắn là hướng đi lên theo qui tắc bàn tay phải nên còn gọi là B-ADN

https://www.vista.gov.vn/