Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuỵến về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tin tức sự kiện  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuỵến về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị trực tuỵến về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ tỉnh kết luận yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống đài truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác với dịch bệnh và sự tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

2. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, không chủ quan, lơ là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh đã ban hành. Tập trung rà soát, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch về địa bàn tỉnh.

3. Rà soát, đánh giá nguy cơ, xét nghiệm sàng lọc, tầm soát đối với các đối tượng, các địa điểm có nguy cơ cao như tại bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân, chợ, người ho, sốt, cảm cúm, khó thở...

Đặc biệt, đối với người lao động trong các khu công nghiệp: Tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp xét nghiệm tầm soát định kỳ từ 5% - 10% cho người lao động (chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp chi trả); Sở Y tế và các địa phương xét nghiệm ngẫu nhiên tại các khu nhà trọ công nhân. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giãn mật độ công nhân lao động làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp và bố trí cho các chuyên gia (thường xuyên di chuyển) ở lại địa bàn tỉnh.

Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá điều kiện phòng cháy chữa cháy và các điều kiện khác đối với các doanh nghiệp thực hiện phương án “03 tại chỗ", đảm bảo an toàn, theo quy định; liên hệ, đề nghị chủ các khách sạn trên địa bàn hỗ trợ, tạo điều cho các chuyên gia, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuê khách sạn ở lại địa bàn tỉnh.

4. Sở Y tế rà soát xây dựng kế hoạch và đề xuất mua sắm vật tư, thiết bị y tế đáp ứng điều trị và phòng, chống dịch Covid-19 trong các tình huống dịch bệnh xấu, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong mua sắm; xây dựng phương án huy động, tập huấn cho cán bộ y tế, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực tốt nhất đáp ứng điều trị, xét nghiệm, tiêm chủng theo kế hoạch; triển khai tiêm vắc xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, bố trí các điểm tiêm chủng lưu động; tham mưu UBND tỉnh đăng ký mua 50.000 liều vắc xin Nano Covax để tiêm cho người lao động sau khi vắc xin được cấp phép.

Rà soát, bổ sung các điều kiện cử 80 cán bộ Ngành y tế đi hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch (đợt 1 và đợt     2). Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương ban hành ngay Quy chế phối hợp hoạt động, hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ, xét nghiệm đối với lực lượng làm việc tại các Chốt kiểm soát Covid-19; ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng làm việc tại các Chốt kiểm soát Covid-19 trên các tuyến quốc lộ và tại vị trí cửa ngõ, tiếp giáp với các tỉnh, thành phố xung quanh.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất, tham mưu thủ tục, cơ chế hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Trước mắt, tham mưu UBND tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí cho Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố mỗi đơn vị 500 triệu đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

6. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung.

8. Liên đoàn Lao động tỉnh khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm cho phép các doanh nghiệp, người lao động thuê nhà ở tại Dự án Thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

9. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

10. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị hàng hóa lương thực, thực phẩm trị giá khoảng 700 triệu đồng gửi hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận tiền ủng hộ, chuyển 01 tỷ đồng ủng hộ Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; chuyển 01 tỷ đồng hỗ trợ người dân Hà Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn thông qua Hội đồng hương Hà Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam