Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng đối với các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Hà Nam Năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng đối với các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Hà Nam Năm 2019
​Chi tiết:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đo lường, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đo lường, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu CN đối với Công ty TNHH Giang Hồng

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của Pháp luật về đo lường, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hà Nam

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đo lường, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với Công ty CP APPEJV Việt Nam

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với Công ty TNHH Vàng bạc Hồng Ngát

Kết luận việc chấp hành các quy định các pháp luật về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với DN tư nhân Vàng bạc đá quý Tạ Tấn
Kết luận việc chấp các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với Công ty TNHH Vàng bạc Duy Hiển

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với DN tư nhân Vàng bạc Thuận Phong

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với Công ty TNHH Vàng bạc Điển Vân

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh càng trang sức, mỹ nghệ đối với DN tư nhân Vàng bạc đá quý Hồng Quân
Sở KH&CN Hà Nam