Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 603/KH-SKHCN ngày 25/9/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021.

Hoạt động Thanh tra  
Kế hoạch số 603/KH-SKHCN ngày 25/9/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam