Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 602/KH- SKHCNTriển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy m...

Tin tức sự kiện  
Kế hoạch số 602/KH- SKHCNTriển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025"
Kế hoạch số 602/KH- SKHCNTriển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025"
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam