Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 của tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện  
Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 của tỉnh Hà Nam

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2020 của tỉnh Hà Nam tiến hành đánh giá doanh nghiệp tham gia GTCLQG đó là Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam. Đây là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược mỹ phẩm và thực phẩm chức năng nguồn gốc thảo dược. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển; các thành viên hội đồng là đại diện các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp.

IMG_5956.JPG
Đồng chí Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện tổ chuyên gia đánh giá thông qua nội dung nhận xét theo 7 tiêu chí của GTCLQG: Vai trò lãnh đạo; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng vào khách hành và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý, phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động và kết quả hoạt động. Kết quả Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam đạt 912 điểm. Cũng tại hội nghị, các thành viên trong hội đồng đề nghị đại diện lãnh đạo công ty trả lời một số nội dung liên quan đến các hoạt động của công ty và 07 tiêu chí của GTCLQG.

Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tiến hành thảo luận và thống nhất đề nghị đến Hội đồng GTCLQG trình Chính phủ xét trao tặng giải vàng chất lượng Quốc gia năm 2020 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam