Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Nam lần thứ VII (2018-2019 )

Liên hiệp hội  
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Nam lần thứ VII (2018-2019 )
​Xem chi tiết:
                     698.vp.pdf
                     44.LHH-BTC.pdf
                      411.QĐ-LHHVN.pdf
                     337.LHHVN-VIFOTEC.pdf
                      HO SO THAM GIA HTST
                      69.LHH.pdf