Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tin tức sự kiện  
Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Khoa học và Công nghệ vừatổ chức Hội thảo trực tuyến xin ý kiến góp ý về việc xây dựng Thông tư Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội thảo có các đồng chí Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương; Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ. Buổi hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố phía Bắc và đại diện một số tổ chức khoa học và công nghệ.

Tại buổi hội thảo, các ý kiến phát biểu của các địa phương tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề, nội dung chính của dự thảo thông tư như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tiêu chí, điều kiện và yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; các bước tổ chức triển khai thực hiện và quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước...

Phát biểu kết thúc Hội thảo, ông Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, khẳng định tầm quan trọng của việc ban hành Thông tư, đánh giá cao những ý kiến đóng góp, chia sẻ tâm huyết của các đại biểu tham dự hội thảo và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để nghiên cứu, tổng hợp phục vụ cho việc hoàn thiện dự thảo Thông tư trình cấp có thẩm quyền ban hành./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam