Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo Nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Việt Nam trong tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Liên minh châu Âu

Tin tức sự kiện  
Hội thảo Nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Việt Nam trong tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Liên minh châu Âu

Trên tinh thần thúc đẩy khoa học và hợp tác quốc tế, ngày 29/8/2022, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với EURAXESS tổ chức Hội thảo quốc tế “Thông tin KH&CN phục vụ Hệ sinh thái ĐMST quốc gia: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” với mục đích nâng cao năng lực trong nghiên cứu khoa học, cũng như khuyến khích các sáng kiến trong khoa học và công nghệ giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU).


https://www.vista.gov.vn/