Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo “Khoa học và Công nghệ - Chìa khóa cho giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi t...

Tin tức sự kiện Tin tức nổi bật  
Hội thảo “Khoa học và Công nghệ - Chìa khóa cho giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”
Hội thảo là dịp để các nhà khoa học chia sẻ những kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm, tầm nhìn để cùng thảo luận về các hướng đi mới, các giải pháp sáng tạo, phù hợp nhằm tìm ra chìa khóa tin cậy để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với BĐKH, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

https://www.vista.gov.vn/