Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo "Kết nối thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Hồng"

Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch  
Hội thảo "Kết nối thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Hồng"

Ngày 11/5/2023, tại Nam Định, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo "Kết nối thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Hồng". Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng (Techfest Nam Định 2023).https://www.vista.gov.vn/