Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo "Đổi mới quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia"

Tin tức sự kiện  
Hội thảo "Đổi mới quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia"

Ngày 9/2/2023 tại Hà NộiBộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Đổi mới quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia" nhằm trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp về các nội dung thay đổi lớn hiện đang được đưa ra trong dự thảo 5 thông tư liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; các nhà quản lý, nhà khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan liên quan.


https://www.vista.gov.vn/