Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tư vấn tuyển chọn thực hiện dự án khoa học công nghệ

Tin tức sự kiện  
Hội nghị tư vấn tuyển chọn thực hiện dự án khoa học công nghệ

IMG_5926.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức Hội nghị Tư vấn tuyển chọn thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bằng tinh bò BBB và chăn nuôi bò lai hướng thịt theo hướng VietGAP tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam" do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Xuân Sơn Hà Nam đăng ký chủ trì thực hiện. Tiến sĩ Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn tuyển chọn thực hiện dự án khoa học và công nghệ chủ trì hội nghị.

Với mục tiêu góp phần nâng cao năng suất, tầm vóc đàn bò lai hướng thịt nhằm tăng năng suất, thu nhập, thay đổi nhận thức, tập quán chăn nuôi bò thịt trong các trang trại và nông hộ, đơn vị thực hiện dự án sẽ thực hiện các nội dung: Điều tra đánh giá hiện trạng chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt trên địa bàn huyện Bình Lục; hỗ trợ ứng dụng công nghệ và tiếp nhận các quy trình công nghệ; xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản tại trang trại tập trung; xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt BBB tại trang trại và nông hộ; xây dựng trồng, chế biến, dự trữ một số giống cỏ và đào tạo, tập huấn tuyên truyền quảng bá mô hình chăn nuôi bò lai F1...

 Phát biểu tại hội nghị, các ủy viên phản biện và ủy viên hội đồng đều cho rằng, việc triển khai dự án phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Tuy nhiên, để dự án có tính khả thi và hiệu quả cao, đơn vị chủ trì thực hiện dự án nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là ý kiến của các ủy viên phản biện để chỉnh sửa nội dung: Bổ sung các quy định, quy trình, tiêu chí VIETGAP trong chăn nuôi; bổ sung thêm nguồn nhân lực tại chỗ phù hợp để triển khai dự án đạt hiệu quả; cần đưa ra hướng xử lý môi trường trong chăn nuôi bò; nêu giải pháp trồng cỏ làm thức ăn cho bò...

Sau khi xem xét mục tiêu, nội dung, phương án triển khai dự án và năng lực của đơn vị chủ trì, hội đồng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm hồ sơ tuyển chọn và công bố Công ty TNHH thương mại dịch vụ Xuân Sơn Hà Nam là đơn vị có năng lực triển khai dự án với số điểm trung bình đạt 80,78 điểm./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam