Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hệ thống năng lượng thông minh: tương lai của hệ thống năng lượng

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Khoa học Công nghệ và đời sống  
Hệ thống năng lượng thông minh: tương lai của hệ thống năng lượng
Sự kết hợp của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) với các thành phần của hệ thống năng lượng, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, giúp cải thiện hiệu quả, độ tin cậy và tính bền vững của mạng lưới này.

https://www.vista.gov.vn/