Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nền tảng dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ...

Tin tức sự kiện Tin tức nổi bật  
Hà Nam thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nền tảng dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ nhân tạo AI vào quản lý hành chính
Hiện nay, kết quả triển khai chuyển đổi số của tỉnh Hà Nam có những chuyển biến rõ rệt. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Điển hình là đã ban hành được Nghị quyết của Tỉnh ủy; Đề án của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc sử dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là nền tảng dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ nhân tạo AI  đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết, tháo gỡ các bài toán quan trọng trong phát triển đô thị trên các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, môi trường…

Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Nam trong thời gian tới là nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, một trong những trọng tâm mà lãnh đạo tỉnh quan tâm là việc đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số, tiến bộ khoa học công nghệ, nền tảng dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ nhân tạo AI trong nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ người dân.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đặt ra những vấn đề mấu chốt, bài toán quan trọng mà tỉnh phải tập trung giải quyết, trực tiếp đưa vào ứng dụng cũng như sớm biến những công cụ khoa học công nghệ trở thành công cụ hiệu quả trong điều hành hệ thống chính quyền, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Hiện nay, kết quả triển khai chuyển đổi số của tỉnh Hà Nam có những chuyển biến rõ rệt. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Điển hình là đã ban hành được Nghị quyết của Tỉnh ủy; Đề án của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hạ tầng số, các nền tảng số được phát triển, triển khai ứng dụng tại tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ.

100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ và kết nối Internet. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 100%. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức cấp xã là 85%.

100% các xã, phường, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, Internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 100% dân số được phủ sóng thông tin di động 2G; 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G.

100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trẫn đã được cấp và sử dụng chữ ký số để ký số trên văn bản điện tử. Đã triển khai việc kết nối, tích hợp chữ ký số công cộng lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam để phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Hệ thống hội nghị truyền hình được triển khai từ UBND tỉnh với UBND cấp huyện, UBND cấp xã, có kết nối với Chính phủ. Hệ thống hội nghị truyền hình hoạt động thường xuyên mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tại mỗi sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có 01 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị mạng). Toàn tỉnh đã thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn (109 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 555 thành viên, 686 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 3.430 thành viên). Tổ công nghệ số cộng đồng đã hoạt động tích cực ở một số địa phương, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Hà Nam đã triển khai một số nền tảng số quan trọng dùng chung của tỉnh như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ  thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Cổng Thông tin điện tử; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Nền tảng bản đồ số; Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội; Trung tâm giám sát, an toàn thông tin mạng; Trung tâm điều hành thông minh...

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đảm bảo liên thông được 4 cấp chính quyền từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, trung ương. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã ứng dụng phần mềm vào công tác chỉ đạo, điều hành và gửi, nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ, ngành trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh, cung cấp trên 95% dịch vụ công trực tuyến; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 06 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 88,4%.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam đã được xây dựng, đã tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin hiện có của tỉnh. Các chỉ số cơ bản về kinh tế - xã hội của tỉnh được tổng hợp, hiển thị. Trung tâm hoạt động hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng các hoạt động kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số vì người dân phục vụ.

100% số doanh nghiệp của tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử; 99,7% số doanh nghiệp của tỉnh nộp thuế điện tử. Toàn tỉnh hiện có khoảng 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tập trung chủ yếu tại thành phố Phủ Lý và trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hà Nam triển khai 03 sàn thương mại điện tử, được trên 1.000 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia với 250 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn.

Hoạt động của người dân trên môi trường mạng đã ghi nhận sự tăng trưởng cả về số lượng người sử dụng và thời lượng sử dụng. Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông ước tính là 50%.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, hiện nay Hà Nam vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Trong đó, hai vấn đề cần tập trung là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng năng suất lao động của công chức; tạo lập, liên thông, chia sẻ, sử dụng hiệu quả dữ liệu giữa các cấp, ngành, các địa phương. Từ thực tế dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy hiệu quả chính quyền số còn bị hạn chế.

Trong thời gian tới, Hà Nam mong muốn sẽ có nhiều ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ các vấn đề cụ thể của tỉnh. Trong đó có ba nhóm cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thứ nhất, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi nhất, cũng như các nhu cầu hàng ngày về học tập, giải trí. Thứ hai là các bài toán của chính quyền liên quan việc quản lý hành chính, đô thị, tài nguyên và môi trường. Thứ ba là các ứng dụng quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Danh mục các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo dự kiến thu hút trong thời gian tới:

1. Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam.

2. Triển khai Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung cấp tỉnh

3. Triển khai hệ thống giao thông thông minh; lập các mô hình dự báo giao thông, phân tích hành vi giao thông, tối ưu hóa giao thông.

4. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Quản lý rác thải, mô phỏng dự báo lượng rác thải dưới tác động của tăng dân số, đô thị hóa.

6. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lãnh đạo trong việc xử lý văn bản hành chính./.

Thương Huyền​​
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam