Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Google nỗ lực phát triển công cụ đối thoại chẩn đoán AI như một phần của hệ thống phỏng vấn y tế

Tin tức sự kiện  
Google nỗ lực phát triển công cụ đối thoại chẩn đoán AI như một phần của hệ thống phỏng vấn y tế
Một trong những lĩnh vực mà nhiều bác sĩ còn thiếu sót là phong cách phục vụ giường bệnh của họ. Do những đặc điểm cá nhân, lịch trình làm việc chặt chẽ và bận rộn nên dẫn đến ứng xử với bệnh nhân không phải lúc nào cũng tử tế và lịch sự, một số người phỏng vấn y tế có thể bị coi là cứng nhắc hoặc giả tạo, tạo ra nhận thức rằng bác sĩ không quan tâm nhiều đến phúc lợi của bệnh nhân.

https://www.vista.gov.vn/