Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giãn cách xã hội đối với một phần các phường, xã trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Tin tức sự kiện  
Giãn cách xã hội đối với một phần các phường, xã trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Ngày 23 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Theo đó, phạm vi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ bao gồm một phần các phường, xã: Châu Sơn, Lê Hồng Phong, Thanh Châu, Thanh Tuyền, Liêm Chính, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Quang Trung, Phù Vân, Liêm Chung.

Thời gian áp dụng giãn cách xã hội là 14 ngày, bắt đầu từ 00h ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ thực hiện theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố; xã, phường cách ly với xã, phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, của Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa bàn trên bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý khẩn trương thực hiện giãn cách xã hội tại các địa bàn trên bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

3. Sở Y tế chủ trì, căn cứ yếu tố dịch tễ của các ca dương tính SARS-CoV-2 và tình hình thực tế, huy động cao nhất nguồn lực phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý xử lý các ổ dịch trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất.

4. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao khẩn trương triển khai các kênh phân phối, cung cấp đầy đủ điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu khác, phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước tại các địa bàn trên tùy theo tính chất công việc bố trí sử dụng CNTT làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết như trực chiến đấu, y tế, cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở và vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao; tăng cường tổ chức các cuộc họp trực tuyến phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong đơn vị do không chấp hành quy định phòng chống dịch theo quy định./


Sở Khoa học và Công nghệ