Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy trì thói quen vận động tích cực giúp người cao tuổi hạnh phúc hơn

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Khoa học Công nghệ và đời sống  
Duy trì thói quen vận động tích cực giúp người cao tuổi hạnh phúc hơn

Đặt đồng hồ báo thức sớm và di chuyển suốt cả ngày sẽ giúp người cao tuổi hạnh phúc hơn. Thói quen này cũng liên quan đến hiệu suất nhận thức tốt hơn.


https://www.vista.gov.vn/