Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề tài: “Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và truyền thông không dây thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, điều khiển thông...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Đề tài: “Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và truyền thông không dây thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, điều khiển thông minh đèn tín hiệu cho một khu vực giao thông điển hình của thành phố Phủ Lý”

1. Tên đề tài: “Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và truyền thông không dây thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, điều khiển thông minh đèn tín hiệu cho một khu vực giao thông điển hình của thành phố Phủ Lý".

2. Mục tiêu chính: Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông đường bộ thông minh tại một nút giao thông điển hình trên cơ sở thu thập dữ liệu giao thông khu vực tại thành phố Phủ Lý, có khả năng tự động điều chỉnh chu kỳ tín hiệu đèn tùy theo điều kiện giao thông thực tế, góp phần nâng cao an toàn và giảm ùn tắc giao thông;

Ứng dụng công nghệ truyền thông không dây thiết lập hệ thống giám sát tập trung đèn tín hiệu giao thông đường bộ thuận tiện cho người quản lý, khai thác;

Lắp đặt và thử nghiệm hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại một nút giao thông điển hình của thành phố Phủ Lý

3.Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Ứng dụng công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

4. Thời gian thực hiện: T tháng 01 năm 2019 đến tháng 03 năm 2021.

5.Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 2.404.000.000 đồng​


Sở Khoa học và Công nghệ
Tin liên quan