Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề tài: “Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thông minh và giám sát tập trung đèn chiếu sáng công cộng tại một tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý”

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Đề tài: “Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thông minh và giám sát tập trung đèn chiếu sáng công cộng tại một tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý”

1. Tên đề tài: “Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thông minh và giám sát tập trung đèn chiếu sáng công cộng tại một tuyến đường trên địa bàn thành phố Phủ Lý".

2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Ứng dụng công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

3. Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 03 năm 2021.

4. Mục tiêu: - Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng thông minh có khả năng tự động điều chỉnh cường độ, thời gian chiếu sáng tùy điều kiện môi trường thực tế;

- Thiết lập hệ thống giám sát tập trung trạng thái hoạt động của hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, tiện lợi cho người quản lý, vận hành;

- Lắp đặt thử nghiệm một hệ thống tại một tuyến đường cụ thể trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

5. Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 2.715.000.000 đồngSở Khoa học và Công nghệ Hà Nam
Tin liên quan