Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tin tức sự kiện  
Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Trong thời gian qua, với sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của các cấp, các ngành  đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng chức năng tuyến đầu chống dịch, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh Hà Nam để kịp thời cập nhật, xử lý thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, phát sinh nhiều vấn đề nổi cộm, tỉnh Hà Nam đã chủ động ban hành nhiều văn bản, kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, đảm bảo hiệu quả, thích ứng, linh hoạt trong quá trình kiểm soát dịch bệnh, lấy sức khỏe người dân làm mục tiêu hàng đầu. Bên cạnh đó các cơ quan báo chí trung ương và cơ quan báo chí của tỉnh luôn phát huy vai trò quan trọng của cơ quan truyền thông, đưa thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, kịp thời về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Trong thời gian gần đây có một số bài báo đã đưa tin phản ánh về tình hình chống dịch của tỉnh Hà Nam trong đó có bài viết: “Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam, Hà Nội bị 'điểm tên' vì văn bản chống dịch thay đổi liên tục" đăng trên Báo điện tử Tuổi trẻ ngày 20/10/2021 (https://tuoitre.vn/ba-ria-vung-tau-ha-nam-ha-noi-bi-diem-ten-vi-van-ban-chong-dich-thay-doi-lien-tuc-20211020114200912.htm).

Để toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh và các cơ quan báo chí truyền thông hiểu rõ về quan điểm chỉ đạo thống nhất trong quá trình điều hành, nhận thức đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của UBND tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1.Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cơ quan thường trú, Văn phòng thường trú, Phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ,Thủ tướng Chính phủvà UBND tỉnh trọng tâm làđổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hìnhđến toàn thể cán bộ,đảng viên và Nhân dân.

- Chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước, nỗ lực phòng, chống dịch của toàn xã hội.

- Đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các mạng xã hội Facebook, Zalo... để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường tuyên truyền về công tác chống dịch Covid-19 giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19" trong tình hình mới  trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan.

- Vận độngcán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan  sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin chính thống về phòng, chống dịch Covid-19.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới./.


Sở Khoa học avf Công nghệ