Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức sự kiện  
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

z2218212923910_2728bc9b940f4b6fb955909393f873b5.jpg
100% Đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở tham dự hội nghị học tập trực tuyến .

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam vừa học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của 100% đảng viên trong toàn đảng bộ Sở.

Hội nghị được nghe đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hướng dẫn thảo luận, viết thu hoạch cá nhân.

Triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Sở đã tổ chức thảo luận Chương trình hành động thực hiện nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân./


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam