Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ: Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức sự kiện  
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ: Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.
IMG_5341.JPG
BCH Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

​Báo cáo chính trị nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và đề ra những giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị và tập trung lãnh đạo quyết liệt để đạt hiệu quả cao nhất. Do đó, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, đã có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Đảng bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, kịp thời cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, các văn bản của Trung ương của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã ban hành trên 200 văn bản chỉ đạo, điều hành trong đó tập trung chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện các Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng uỷ Khối lần thứ VI và các nghị quyết từng kỳ họp khoá XII như Nghị quyết Trung ương IV, V, VI, VII và Nghị quyết Trung ương VIII (khoá XII). Tổ chức cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05 - CT/TW và chuyên đề học tập và làm theo Bác chủ đề từng năm, xây dựng được 02 mô hình làm theo Bác. Qua các đợt triển khai đã xây dựng được 5 điển hình tiên tiến, có 01 đồng chí được Đảng uỷ Khối các cơ quan tặng giấy khen. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017; nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đảng ủy Sở đã thường xuyên chú trọng đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch đảng viên, cán bộ, công chức trẻ, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Sở, cấp phòng và tương đương. Công tác phát triển Đảng viên mới được quan tâm, đã có 02 quần chúng được cử đi học lớp nhận thức về Đảng, 04 quần chúng được kết nạp vào Đảng và Đảng bộ đã hoàn thiện các bước quy trình đề nghị kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào đảng. Tiếp nhận 02 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 07 đảng viên nghỉ hưu và chuyển công tác. Tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên; Huy hiệu 40 tuổi đảng cho 01 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã tổ chức được 10 cuộc kiểm tra, 10 cuộc giám sát; Ủy ban kiểm tra đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra; 10 cuộc giám sát đối với 40 lượt chi bộ trực thuộc. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được coi trọng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Cựu chiến binh hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ. Công tác tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành được kịp thời: đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành lĩnh vực khoa học và công nghệ: Ban hành 01 Chỉ thị; 09 văn bản quy phạm pháp luật; 06 kế hoạch về cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và in tem truy suất nguồn gốc sản phẩm; triển khai hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.... cùng nhiều kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn. Công tác quản lý khoa học: Trong nhiệm kỳ, đã đề xuất triển khai thực hiện 36 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, có 32 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh; 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Tổ chức nghiệm thu 38 đề tài, dự án. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ 10 dự án về ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp. Chú trọng phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã phát triển thêm 03 doanh nghiệp khoa học và công nghệ nâng tổng số doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh đến nay là 05 doanh nghiệp... Hoạt động sở hữu trí tuệ: đã có 110 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp; Số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đã được cấp là 36 văn bằng. Nhằm bảo hộ và nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh cho các nông sản, sản phẩm hàng hóa, Sở tiếp tục triển khai các dự án bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đang triển khai 05 Dự án bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Hiện tại Sở đang triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rượu bèo". Về cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam: Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam cho 26 tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Hướng dẫn 17 đơn vị trên địa bàn tỉnh làm thủ tục đăng ký mã số, mã vạch. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 52 lô hàng và 26 bản công bố hợp chuẩn của các doanh nghiệp. Kiểm định hiệu chuẩn cho 56.404 phương tiện đo các loại, thử nghiệm được trên 1300 mẫu các loại. Công tác thanh, kiểm tra: Tổ chức 14 cuộc thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số, mã vạch, Sở hữu trí tuệ... đối với 124 lượt tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt đã chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành thực hiện quyết liệt và hoàn thành tốt Kế hoạch số 202/KH-UBND của UBND tỉnh, trong đó đã kiểm tra kỹ thuật, dán tem, niêm phong đồng hồ công tơ tổng 100% các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam; góp phần đảm bảo chất lượng xăng dầu và tăng nguồn thu thuế kinh doanh xăng dầu cho tỉnh. Công tác cải cách hành chính: Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Các hồ sơ hành chính đều được tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn; Chỉ số cải cách hành chính của Sở luôn giữ vững thứ hạng xuất sắc.

Các ý kiến tham luận tại đại hội cũng đã thẳng thắn nêu ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đưa ra các giải pháp khắc phục, đó là: làm thế nào để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; Đảng lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng lãnh đạo công tác đoàn thể.

IMG_5332.JPG
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Đảng bộ chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng cả về số lượng và chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả; việc lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan được Đảng bộ thường xuyên quan tâm... Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ cần nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí mong rằng với truyền thống đoàn kết và thống nhất cùng với những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội VII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khoá VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên./. 


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam