Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019
Chi tiết:

- Quyết định số 844/QĐ- TTg Về việc phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
-  Kế hoạch số 1722/KH- UBND hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tại tỉnh Hà Nam đến năm 2025
- Kế hoạch số 1084/KH-UBND Tổ chức cuộc thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019
- Quyết định số 670/QĐ-UBND Ban hành thể lệ cuộc thi" Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019
- Quyết định số 1117/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019


                     BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
 
Chi tiết: 
Sở KH&CN Hà Nam
Tin liên quan