Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công nghệ nhận diện cảm xúc của con người theo thời gian thực lần đầu tiên được ra mắt

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Công nghệ nhận diện cảm xúc của con người theo thời gian thực lần đầu tiên được ra mắt
Việc tìm hiểu và xác định chính xác thông tin về cảm xúc con người từ lâu vẫn là thách thức do cảm xúc, tâm trạng và tình cảm của con người mang tính trừu tượng và mơ hồ. Vì thế, nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ quốc gia Ulsan (UNIST) đã phát triển một hệ thống đa phương tiện nhận dạng cảm xúc con người, kết hợp dữ liệu biểu hiện bằng lời nói và biểu hiện phi ngôn ngữ để sử dụng hiệu quả thông tin cảm xúc mang tính toàn diện.

https://www.vista.gov.vn/