Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công cụ chỉnh sửa gen mới có thể giảm sai hỏng bằng cách khía ADN thay vì cắt đứt

Tin tức sự kiện  
Công cụ chỉnh sửa gen mới có thể giảm sai hỏng bằng cách khía ADN thay vì cắt đứt

Công cụ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực y học nhưng nó có tỷ lệ gây lỗi tương đối cao và có thể tạo ra các đột biến nguy hại tiềm tàng. Mới đây, các nhà nghiên cứu ở Đức đã phát triển được một công cụ tinh vi hơn, có thể giúp giảm sai hỏng bằng cách khía ADN thay vì cắt đứt nó.


https://www.vista.gov.vn/