Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố báo cáo hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2023

Tin tức sự kiện  
Công bố báo cáo hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2023
Báo cáo với chủ đề "Thế giới phẳng của đổi mới sáng tạo". Được xây dựng bởi Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo mở BambuUP, báo cáo nhận được sự hỗ trợ của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC). Đây là lần thứ ba liên tiếp báo cáo được thực hiện.

https://www.vista.gov.vn/