Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển đổi số và liên thông thư viện: “Chìa khóa” tiếp cận bạn đọc

Tin tức sự kiện  
Chuyển đổi số và liên thông thư viện: “Chìa khóa” tiếp cận bạn đọc

Chuyển đổi số và liên thông trong lĩnh vực thư viện ở Việt Nam đã được các đơn vị trong toàn ngành triển khai mạnh mẽ từ những năm đầu của thế kỷ 21. Nhưng thực tế đến nay, công tác chuyển đổi số thư viện vẫn đang gặp nhiều khó khăn và trở ngại.


https://www.vista.gov.vn/